Man har varit på semester och nu finns det hur mycket som helst att skriva om och visa upp. Man… var ska man börja och vad ska man skriva? Ackack, den skrivkrampen. Men, det är väl bara att köra, antar jag. De första anteckningarna blir någon form av fyndkalas. Tänkte, att om vi visar dem så kan jag komma tillbaks till allmänna strukturförändringar och dylikt senare.

Dosformigt spänne

Vad som är intressant är att fyndkaraktären har ändrats: under mitten av 1200-talet kom det mycket fynd, men i början av samma århundrade tunnar det ut med fynd. Varför kan man undra? Det har förstås att göra med ändrade konsumtionsvaror – hur man har handlat och vad man har köpt. Det är än för tidigt att mer kunna beskriva detta men det är ett tydligt skilje. Nu har vi grävt oss ner till sent 1100-tal och fynden har som sagt, ändrat karaktär. Många ser rent vikingatida ut och byggnaderna verkar till större del vara byggda med stolpar och lerklining i stället för att timmer och plank, något som också ger ett förhistoriskt intryck.

Den första bilden visar ett så kallat vikingatida dosspänne. Det hittades i ett fyllnadslager från slutet av 1100-talet. Dessa spännen användes främst, såsom namnet antyder, under vikingatid. Det har använts in i 1100-tal, men får ändå anses vara ett överraskande fynd på en plats som denna. Lena Thunmark- Nylén kallar i sin avhandling denna typ av dosformiga spännen för ”P-spännen” och just denna variant för ”fason P7”. Hon ger inga klara dateringar men konstaterar att tillverkningen av dessa spännen upphör vid 1000-talets mitt. Men det betyder ju inte att man inte har använt dem långt senare.

Hänge

Den andra bilden visar ett hänge med ett kors på . I varje fjärdedel finns också något mönster, det är dock för tidigt att säga vad de kan vara. Den är ensidigt präglad, dvs. att baksidan är tom. Öglan där kedjan ska gå igenom är mycket lik sådana som finns på betydligt äldre brakteater (ensidigt präglade mynt).

Den tredje bilden visar en ståtlig sporre. Typen kallas har jag för mig piksporre, men här kan man få slå mig på fingrarna om det är fel. Den hittades invid vägen som redan på 1100-talet går igenom området och tappades antagligen någon gång under sista delen av 1100-talet.

Sporre

Det får bli allt för nu, återkommer snart!