Vi var en stor arbetsstyrka som arbetade på Åkroken. All bidrog till att göra undersökningen särdeles rolig och bra genomförd. Några av oss arbetar inomhus nu med att registrera det som inte hanns med i fält. Vi har bland annat skickat iväg 14c och fynd till konservering. Men det återstår mycket. Mathias och Helene har arbetat med den enorma matrisen. När den är klar kommer man att kunna följa de olika lagren och faserna som vi har undersökt. Det är ett digert arbete.

Mycket är digitalt… men inte allt. Arbete med matris pågår
Matrisen växer sig allt större

Ivonne arbetar vidare med fyndregistrering, jag och Ingela registrerar kontextblanketter och Tomas har arbetat med keramikmaterialet. Idag kör Mathias och Annika ner ett lass med trä och läderföremål till Studio västsvensk konservering i Göteborg.

Vi var också med på Riksantikvarieämbetets höstmöte där vi svarade på frågor och funderingar kring arbetet med Åkroken. Årets tema handlade mycket om hållbara städer och var ett samarbete med bland andra Arkitekturmuseet. Åkroken visade sig vara intressant för arkitekter och samhällsplanerare eftersom vi kunde visa bland annat att staden redan mycket tidigt var organiserad och planerad.

Jag glömde att skicka med en bild som skulle ha varit med i det förra inlägget, ett där Tomas stolt visar upp hur mycket sten han har lyft ur ett av de stora stolphålen.

Så glad man kan vara över så mycket sten

Vi hörs!

Anna