Efter två veckors intensivt schaktande med grävmaskin har undersökningsområdet äntligen frilagts. På fotot nedan kan man se delar av det gamla Rådhustorget som har kommit i dagen. Idag ska resterna efter det gamla Rådhustorget flygfotograferas varför arkeologerna lagt ned stor möda på att sopa området så det ska se bra ut på fotografierna.

Kullerstensbeläggningen är rester av det gamla torget.

De gångna veckorna har vi som sagt arbetat med grävmaskiner, men från och med nästa vecka är det mans- och kvinnokraft som gäller. Äntligen ska vi få sätta tänderna i de spännande kultulagren! Som man kan läsa på hemsidan förväntar vi oss att hitta rester av det allra äldsta Nyköping, dvs lämningar från 1100-talet. Men innan vi kommer till ned 1100-talet ska de hög och senmedeltida lämningarna undersökas.

Kommentera gärna våra bloggar, vi vill gärna diskutera våra resultat.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Fortsättning följer…

Annika N