Efter en lång och rasande rolig säsong är vi nu inne igen. Eller, vi har varit inne i två veckor. Det är mycket som ska ordnas innan analysarbetet kan börja på allvar.

Men först fick vi ju tacka av platsledarna! Det har varit en särdeles välordnad och trevlig undersökning och de är värda all uppskattning för detta och ett välplanerat och genomfört projekt! Vi skramlade ihop till champagne och blommor.

Cheferna hyllas! Patrik Gustafsson, Mathias Bäck, Ann-Marie Hållans, Annika Nordström och Björn Pettersson

Men, jag är inte riktigt klar med att berätta om spåren efter den enorma byggnad som låg under den medeltida staden. En cirka 35-40 meter lång och ca 12 meter bred byggnad. Konstruerad med enorma stolphål med väliga mängder sten i. Byggnaden måste ha varit stor och hög. Stolparna har varit kraftiga och ganska många. Påfallande är också att konstruktionen ser olika ut på de båda långsidorna. Vi tror nu att det skulle kunna ha att göra med att marken på den södra sidan är mycket sankare och kanske behöver stagas upp ytterligare. Men, att vi upplever det som sankare behöver nödvändigtvis inte betyda att det var det så huset byggdes. Konstruktionens storlek och uppbyggnad är något märklig. De kraftiga stolparna måste ha lyft upp ett enormt tak, och en sak som många här har tänkt på är stavkyrkor. Men, det måste naturligtvis studeras ytterligare. Ytterligare en intressant detalj är att golvet tycks ha varit nedsänkt i mitten, från gavel till gavel. Har det månne funnits någon lite källare eller förvaringsyta i byggnaden? Eller har nedsänkningen haft en helt annan funktion?

Mörkfärgningarna avtecknar sig tydligt mot det sandiga underlaget

Ett intressant problem är att vi inte, trots idogt vattensållande hittade några fynd som kunde indikera hur gammal kåken är. Det fanns en hel del kol i så vi kommer att få 14C-dateringar så småningom. Det roligaste för vår del vore om huset brukats under yngre vikingatid, 1000-1100-tal, för då kanske det har något att göra med stadens framväxt och uppbyggnad.

Västra delen av huset

Och, jo, jag höll på att glömma, det finns ytterligare ett hus som troligen är lika stort under staden. Vi hittade hörnet på en ränna och ett stort hörnstolphål på det också. Det ligger i samma riktning, men något förskjutet mot öster.

Eftersom inte hela husbygganden var framme samtidigt så visas två bilder så får ni tänka ihop det själva!

Vad gäller bloggen så kommer den att fortsätta, troligen dock lite mer oregelbundet. Men så fort något händer eller vi tycker att något är värt att berätta så kommer vi att göra det. Nästa inlägg handlar mer om arbetet inomhus.

Anna