Kvartärgeolog Jens Heimdahl berättar

Hur var det egentligen inne i en medeltida stad? De flesta av oss tänker sig nog att gränderna var trånga, husen små och att gatorna var fulla av skit som kastades ut ur husen. Eftersom vi hittar enorma mängder fiskben, kan man också tänka sig att det låg en viss stank över kvarteren närmast vattnet. Denna bild stämmer antagligen till en ganska stor del, men vissa fynd skaver lite i sammanhanget. Varför hittar vi så mycket fröer efter örter, rotfrukter och bär? Mycket av fröerna ligger där de ligger eftersom djur har ätit, kanske någon annan stans och sedan bajsat här inne i staden. Men vissa fröer kommer otvetydigt från odlingar. Det finns också vissa ytor invid och emellan hus som är ”tomma” dvs., vi hittar inga hus eller andra konstruktioner på dem. Kan det vara trädgårdar? Platser där man har odlat grönsaker och örter till husbehov? Det finns klara belägg för detta ifrån andra städer, som Vadstena och Skänninge i Östergötland t.ex. Och då ändras bilden av den medeltida staden plötsligt från att vara grå och trång till att vara ganska grönskande.

I kulturlager från samma tid i t.ex. Skänninge har man hittat ett flertal örter och växter. Vissa kan det vara svårt att belägga att de har odlats ”på plats” medan vissa är ganska säkra. Vad vi kan vara ganska säkra på är att man i städer under den här tiden har odlat, är dill, lök, rovor, sallad, gurkört, cikoria, mejram, salvia, oregano, persilja och palsternacka. I Nyköping har vi också hittat kärnor från odlade äpplen. I Skänninge finns både söt-och surkörsbär belagda.

Så, även om det troligen har varit trång och ibland ganska illaluktande i staden, så har det troligen funnits lungor, där det h ar luktat gott av kryddor och medicinalväxter och varit grönskande. Vad som är svårt att visa är när amn började odla blommor enbart för att de är fina. De blommor som hittas i medeltida lager har, som sagt ofta också varit medicinalväxter och därför kanske odlats i huvudsak för att vara till nytta, men de är ju också vackra, vllket också kan ha varit viktigt.

För övrigt är frågan om renhållning och hygien oerhört intresssant. Något som är värt att skriva mer om längre fram!

Annars önskas trevlig midsommar!

Anna