Översikt över huset. Rännan syns tydligt och de stora stolphålen syns i vardera hörnet

Tiden går. Det var länge sedan jag skrev något på bloggen nu. Vi är nära undersökningens avslutning och många trådar ska knytas ihop, så det har varit svårt att få ro att skriva. Men, arbetet går bra. Lager har grävts, regnvatten har pumpats bort, fler lager har grävts och många kontextblanketter har fyllts i. Fynd har hittats och tagits om hand och tolkningar har gjorts. Agneta paketerar ben, Peter ordnar med dendroprover. Kort sagt: allt flyter på som det ska. Och över allt håller projektledarna sina vakande ögon.
På stora delar av ytan är vi nu nere på de ”naturliga ytorna”, dvs. under de kulturlager som vi har undersökt. Marken underst består av ljus sand, eller silt mot vilken de tidigaste tecknen på mänskliga aktiviteter tydligt avtecknar sig. Det är mycket snyggt. Och vad är det då som finns där nere? Vad ser vi för spår efter de som först slog sig ner i det som skulle bli Nyköping?

Jo de är rätt fantastiskt egentligen. Mer anmärkningsvärt än vad vi hade räknat med! När man har skalat sig ned till rätt nivå avtecknar sig mycket tydligt färgningar i jorden som leder tankarna till… ja, varför inte en tidig kyrka? Eller ”tempel”, liknande det som har undersökts i Uppåkra i Skåne? Lämningarna som vi hittills har kunnat se är en ränna samt, inte minst minst två ENORMA stenskodda stolphål. Vi trodde först att det rörde sig om en brunn, men sen när det andra dök upp har den tanken fallit. Det måste vara en väldigt stor byggnad. Vi vet förstås inte riktigt hur stor än, eller hur den ser ut i sin helhet, hälften av huset är fortfarande dolt under kulturlager. Men det kommer vi att vet om ett par dagar. Stora hus med så här kraftiga stolphål förekommer vid den här tiden och tidigare under järnåldern. Sent i går kväll började det dyka upp ytterligare ett stort stolphål från ett hus som måste ligga utanför det första huset. Det ligger alltså eventuellt två stora hus här. Detta var faktiskt inte vad vi väntade oss. Vi vet inte heller riktigt hur gamla lämningarna är. Men det här kommer vi att återkomma om, var så säkra!