Tomas registrerar tysk keramik, då är det viktigt att bilda sig

Ute arbetas det och grävs. Det hackas, krafsas, tänks, diskuteras och provtas. Saker stoppas i påsar och märks. Det kanske regnar och är kladdigt eller så är det blå himmel och livet leker. Vi skyddar allt trä och täcker över saker för natten med presenningar. Kort sagt, det är som det ska och går som planerat.

Blanketter blanketter, blanketter

Men det sker en hel del inomhus också. Madde räddar fynden från förstörelse och Tomas registrerar dem i databasen. Agnetha arbetar med benen och jag eller Ingela registrerar alla kontextblanketter i samma databas. Alla dessa funktioner (samt några till) är väldigt viktiga att få gjorda på plats. Och det är rätt digra arbeten alltihop.

Färdigregistrerade fynd i prydliga lådor

Men… vad är då en kontextblankett? Jo, det är den blankett som vi använder för att beskriva de olika lager, träkonstruktioner eller vad det nu kan vara som vi ser. Där beskriver vi hur ett lager ser ut, vad det innehåller, hur tjockt det är, vilken färg det har, vad som ligger ovanför för kontext och vad som ligger under och det viktigaste: hur vi tolkar det. Alltså vad vi tror att det är för något vi har undersökt och så skriver vi vad det är som gör att vi tror det. Allt för att det ska bli så tydligt som möjligt och också så genomskinligt som möjligt så att det ska gå att eventuellt göra en omtolkning i framtiden.

Agnetha sorterar och väger ben

När man väl har tolkat materialet och kanske har sett att t.ex. ett trägolv hör ihop med ett ovanliggande lergolv som hör ihop med ett par syllstenar eller vad det kan vara får den lilla gruppen av kontexter ett gruppID. Dessa ID:n relateras sedan till varandra så att man vet vilken grupp som är yngst och vilket som är yngst. I ett senare skede byggs det utefter dessa ID ihop faser, och alltihop byggs ihop till en enorm matris som visar vilka kontexter som är samtida och vilka som är yngst respektive äldst. Är detta begripligt överhuvudtaget? Det blir ju lite komprimerat, men alltihop är ett sätt att göra de komplexa lämningarna vi undersöker begripliga i slutändan så att vi kan förstå ungefär vad som har hänt.

Så småningom är de meningen att de olika experterna ska få komma till tals lite mer, men det har vi inte tid med nu!

Anna