Resultatet av flygbilderna blev ganska bra!

Imorgon drar det igång igen efter påskledigt och med en större styrka. Efter schaktningen visade det sig att de senmedeltida lämningarna var ganska förstörda och det finns inte så mycket kvar av dem för oss att undersöka. På flygfotot kan man även se att det finns en hel del ledningsdragningar i området, som också trasat sönder delar av kulturlagren. Det hade vi i och för sig räknat med, så det kom inte direkt som någon överraskning.

De kulturlager som finns kvar är väl bevarade, och bevaringsmöjligheter för organiskt material är goda. Vi kommer att undersöka kulturlagren i omvänd kronologisk ordning, dvs vi börjar med de yngsta först.  Det betyder att vi i morgon kommer att sätta tänderna i de senmedeltida lämningar som trots allt finns i området, och jobbar oss bakåt i tiden.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Annika