Jaa, vi håller som sagt på att komma de medeltida nyköpingsborna närmare. Och, det är det som är intressant. Ibland kan arkeologi vara väldigt tråkigt, det kan bli väldigt många uppräkningar av storlek på stolphål, olika mått mellan stolphål eller liknande saker. Det är nog så viktigt, men riktigt intressant blir det när man kommer människorna som nyttjat platsen nära. För det är trots allt precis som oss. Självklart har levnadsförhållanden ändrats, religioner bytts ut och landskapet omvandlats, men i stora drag är det inte så mycket som skiljer. Vi har samma behov av mat, kärlek, bostäder och vila. Barn har lekt, folk har skrattat och gråtit, bråkat och gift sig. Man har hjälpt varandra och levt tilsammans i ett samhälle som alltså i mångt och mycket har liknat vårt.

I Åkroken har vi sett tecken på nästan allt detta, idag vill jag gärna ta upp det faktum att vi har hittat relativt många kammar av olika typ, vilket ju onekligen tyder på att man har lagt ner tid på att fixa hår och eller skägg. Man har gjort sig fin och ren helt enkelt. Och varför skulle man inte ha gjort det?

Ett litet tecken på fritid har vi också stött på, nämligen en liten tärning! Tidigare hittades en liten kub i samma storlek av ben/horn som med största sannolikhet var ämnad att bli en tärning i ett senare skede. Alltså har man här i Åkroken haft tid och möjlighet att ägna sig åt spel och tidsfördriv. Tärningen hittades i anslutning till en gata, kanske har den tappats bort av någon nöjeslysten eller spelgalen? Och då ska man veta att myndigheterna inte såg med blida ögon på spelmissbruk vid den här tiden. Det finns nedskrivet i Magnus Erikssons stadslag som är skriven vid samma period som den tid vi undersöker. Spelmissbruket måste ha varit utbrett. I lagen finns kraftfulla förbud mot att spela för mer än en mark. Man fick inte heller spela (dobbla) med någon minderårig/omyndig. Om man blev påkommen fick man böter, 40 mark, vilket var en mycket hög summa. Om man inte kunde böta blev man satt i stock och utskickad ut staden. Kom man tilbaks olovligen fick man handen avhuggen. Så om man spelade om pengar tog man en rätt stor risk.

Det kommer fler och fler fynd. Vi har hittat mängder med läderföremål, skor och knivslidor. Det känns nästan som om vi skulle göra en lädertema nästa gång!