Ett kort extrainsatt meddelande från Åkroken: Undertecknad hittade idag ett av de mest fantasktiska om inte det meste fantastiska fynd hon har gjort efter i alla fall 13 år i fält. I ett kulturlager med lite djurben och inte så mycket annat dök en miniatyrfigur upp! Vi vet ännu inte vem det är eller ens vad den är gjord av, men den är fantastisk detaljrik och föreställer troligen någon helgonfigur eller kanske jungfru Maria.