Arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm blev glad över sitt fynd.Bland alla lämningar på den välbärgade gården i Norrtil, finns en medeltida källare. Det bästa är att källaren fylldes med jordmassor när den slutade användas. Och i jorden ligger saker man kastat eller slängt.

Pincetten ser ut som ny. fast den är många hundra år gammal.

Ett av fynden är en medeltida pincett med en ring, så att man kunnat hänga upp den, exempelvis på ett spänne.

Flinka fingrar har en gång sytt med denna nål. Men vad?

Här låg också en lång fin nål.  Och än är inte botten på källaren nådd!