Det fina ägget har en naturlig storlek.

Ett magiskt fynd har gjorts i utkanten av gårdsbebyggelsen. Arkeologerna förstod redan från början att det var något speciellt med platsen där föremålet påträffades. Trots att gårdsplatån ligger 25 meter över havet, växte det vass här och i berget intill samlades vatten i naturliga sänkor.

Under forntiden deponerade man ofta föremål i just våtmarker, kanske vördade man väsen som höll till där. Frigg, som var Odens fru tillika Balders mamma, bodde i Fensalar som kan översättas med ”sumpsalarna” – och därmed anspela på fuktig mark.

Arkeologen Jenna Karhu var därför extra varsam när hon undersökte en bergsskreva vid vassen. Försiktigt tog hon bort mossa, rötter och jord – och vad fann hon? Jo, en slät och fin ljus sten, formad som ett ägg.

På några ställen i Sverige, bland annat i Sigtuna, har man hittat vikingatida keramikägg, som kallas för uppståndelseägg. De kommer troligtvis från Kiev, vikingarnas Konugård i dagens Ukraina. I den rysk-ortodoxa kyrkan förknippas ägg med återuppståndelse, därav namnet på keramikäggen.

Om ägget i Norrtil ska ses i ett kristet eller förkristet sammanhang vet vi inte.

Ägget låg längst in i en skreva.