Stapeln med stenar har troligtvis hört till ett hus.

Har ni sett vad fint staplade dessa stenar är på varandra? De upptäcktes på södra delen av platån, under en stenpackning. Troligtvis hör de till en byggnad, men än har vi inte kunnat se hur stor den varit – den kan fortsätta längre norrut, men där har vi ännu inte banat av.

Stenarna är inte vilka som helst, det är faktiskt fragment av kvarnstenar som man lagt på varandra. Kvarnstenarna har hört till en vridkvarn, det vill säga malkvarn som består av en övre sten som roterar på en undre, och mellan dem maldes sädeskornen till mjöl.

Under forntiden hände det att man lade ned hela eller halva kvarnstenar på toppen eller botten av ett stolphål, som ett slags husoffer. Stolphålen är de gropar i marken där takbärande stolpar placerades. Men arkeologen Anton Seiler tror inte att det rör sig om en rituell deposition, eftersom stenarna är så fragmentariska.

–   Kvarnstensfragmenten verkar vara återanvända som byggnadsmaterial,de har lämplig form med plana ytor som erbjuder en stabil grund.

På stenar som hört till vridkvarnar finns alltid hål. I den övre malstenen fanns två, dels ett där pinnen som förband de två stenarna placerades, dels ett där en pinne ställdes som användes när man skulle få stenen att rotera.