Kristin Eriksen och Fredrik Larsson skickade upp en drönare i luften.

IT-arkeologen Kristin Eriksen och arkeologen Fredrik Larsson har besökt utgrävningen i Norrtil, med en drönare i bagaget. På den var en kamera fäst, så att vi fick fina flygbilder över vår gamla gård.

– I dag är ju boplatsen omgiven av ett villasamhälle. Med hjälp av en översiktsbild får vi en förståelse för platsen i landskapet och varför man valde att bosätta sig just här, berättar Fredrik Larsson.

Norrtil ligger magnifikt på en höjd vid Garnsviken.

Inte långt från vår vikingatida och medeltida gård ligger en plats som heter Blå Häll, som väckt ett par närboendes nyfikenhet. Platsen ligger högt, med utsikt över Garnsviken, och vi har fått frågan om det är en fornborg. Men de är inte säkert att så är fallet. Fornlämningen har RAÄ-nummer Sigtuna 79:1 och i Fornsök står det så här:

”Stensättning, rund, ca 12 m diam och ca 0,6 m hög. Fyllningen av 0,5-1 m stora stenar dock även större delvis övermossade. Kantkedja 0,3-0,5 m h, av 0,5-1,5 m långa stenar. Något S om mitten grop rund ca 3 m i diam och 0,5 m djup. I VSV är stensättningen något utfallen. Beväxt med barrträd och rönn, åt norr en torr en. Fornlämningen kallas av ortsbefolkningen för fornborgen Blå Häll”.

Vi kontaktade Anders Söderberg på Sigtuna museum för att höra med honom vad han trodde att Blå Häll haft för funktion.

– Läget verkar spännande, på höjden ut mot Garnsviken. Man kan fantisera lite om det inte vore en utmärkt plats för en vårdkase? En spontan spekulation, bara.

Anders berättar att det på en bergklack ut i Mälaren, nedanför Steninge, finns en stenkrets som påminner om den i Norrtil. Fornlämningen har RAÄ-numret Husby-Ärlinghundra 67:2 och är mindre än den i Norrtil. Vid fornminnesinventeringen har den tolkats som en eventuell vårdkaseplats.

Så här rapporteras det i Fornsök om vårdkaseplatsen:

”Stensättning, bestående av en stenkrets, 6-7 m i diam, öppen mot SV. Kretsen består av ett 10-tal 0,6-1,2 m st stenar. I NÖ är ett flyttblock, 2×2 m och 1,2 m h. Stenarna har skörbränd yta. Möjligen plats för vårdkase. Inget sotlager syntes vid inventeringstillfället.

En vårdkase var en eld som tändes för att varna om en fara var i antågande. En vårdkase kunde ingå i ett system av vårdkasar, så att varningen kunde spridas från den ena platsen till den andra på kort tid. Men eftersom Blå Häll inte är arkeologiskt undersökt så går det i dagsläget inte att avgöra vad stenkretsen fyllt för syfte.