Den brända leran ses i botten av eldstaden.

Nu har en större yta banats av i Norrtil och mängder av olika stenkonstruktioner har blivit synliga. Bland annat fyra stycken stensatta fyrkanter, som är rester efter eldstäder där man kan ha lagat mat.

I en av de gamla spisarna ser det ut som att det ligger keramik i botten, men i själva verket är det den naturliga leran i marken som blivit bränd när elden brunnit där.

Några av eldstäderna ligger i en sluttning av platån.

– Så brukar det se ut på medeltida gårdar. Huvudbyggnaden kan ha legat högst uppe på platån medan andra bostadshus, fähus och förråd ligger som en hästsko runt om, berättar Ann-Mari Hållans Stenholm, en av arkeologerna som undersöker platsen.