Här undersöker Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm ett hus som kan vara från medeltiden.

Ett tiotal arkeologer har fullt upp i Norrtil just nu. Gräsmattan som täckte platån är borta och nu har en underbar syn av stenkonstruktioner uppdagats över hela ytan. Överallt ligger stenar som blivit utplacerade i ett särskilt syfte en gång i tiden.

På den östra sidan av platån  löper en lång rad av större stenar, som avgränsar platåns ena sida. Bakom stenraden sluttar marken brant nedåt.

Vissa stenar på platån omgärdar en stor sotig fläck – det är spår efter en härd. På andra ställen finns stensatta fyrkanter som är fundament till medeltida eldstäder.

Många av stenarna som ligger i små kluster har fungerat som skoningar i stolphål, det vill säga gropar i marken där takbärande stolpar till hus stått. Att pussla ihop dessa stolphål och se vilka som passat till vilka hus är en av arkeologernas stora utmaningar. Flera hus kan ju ha avlöst varandra på samma ställe. Projektledaren Anton Seiler, har gjort en skiss för att lösa gåtan.

Anton Seiler har gjort en preliminär skiss för att se vilka stolphål som hör till vilket hus.

– Det är preliminära tolkningar som testas när vi väl börjar undersöka stolphålen. Om stolphål som man antar hör till samma byggnad har liknande drag vad gäller till exempel djup, form på nedgrävningen och  fyllning samt samma typ av stenskoning kan man anta att tolkningen är rätt. Annars får man tänka om, helt enkelt. Det är en del av analysprocessen i fält, säger Anton Seiler.

Platån är full av spännande stenkonstruktioner!