För några veckor sedan godkände Länsstyrelsen i Skåne vår handlingsplan för den arkeologiska undersökningen vid Lindängelund 1, i södra Malmö.

I planen finns, förutom en kort sammanställning över undersökningsresultat, även en presentation av hur rapport- och publiceringsarbetet ska bedrivas. Vidare kan du ta del av vilka analyser som planeras samt tidplan och kostnader för arbetet.

Bland de analyser som kommer att utföras finns kol 14, vedartsanalys, vedanatomisk analys, analyser av växtmaterial och pollen, bestämning av djurben och människoben. Vidare kommer en hantverkstolkning att utföras på de unika träföremålen.

I handlingsplanen kan du också läsa om vilka vetenskapliga artiklar som planeras, samt hur resultaten kommer att kommuniceras till allmänheten. Här kan vi avslöja att flera av träföremålen kommer att ingå i en utställning på Malmö museer, som planeras till 2013.

Möte på Historiska museets konserveringsavdelning i Lund för att planera analyser och konservering av träfynden från Lindängelund. På bilden ses från vänster: konservator Bernd Gerlach, projektledare Anne Carlie, forskningsingenjör Hans Linderson och konservator Lovisa Dal. Foto: Anna Lagergren