Hösten 2010 gjordes en stor undersökning vid Lindängelund,
nära Katrinetorps gård i södra Malmö. Arkeologerna hittade spår
efter tjugotalet stolpbyggda hus tillsammans med ett
stort antal gropar, eldstäder m m. Det har funnits gårdar på platsen från tiden strax före år 0 och fram i tidig medeltid (ca 300 f. Kr–1200 e. Kr), varefter bebyggelsen flyttade från området. Mest spännande var upptäckten av en tidigare okänd offerplats från yngre stenålder-bronsålder.

Läs mer om uppdraget