Under hösten och vintern kommer ett stort område vid Katrinetorps gård (Bunkeflo socken) grävas ut inför anläggandet av en botanisk trädgård. Arbetet i fält startade måndagen den 6/9 och kommer att pågå ända in i början av december. Den första veckan fanns två arkeologer och två maskinister på plats och stora ytor matjord schaktades bort. Nu är det vecka två och ytterligare fem arkeologer, en grävmaskinist och en dumperförare har anslutit till projektet.

Klas-Holger etablerar mätinstrumentet. I bakgrunden kan Katrinetorps gård ses

Det stora samtalsämnet bland arkeologer och maskinister är självklart höstens och vinterns kommande väder. Var ska vi schakta först för att slippa vattenfyllda schakt? Har alla dumpers ballongdäck? Var ligger närmsta konditori? Och får vi plats med tillräckligt många fliströjor under de nya vinterjackorna? Frågorna är många men svaren inte självklara.

Rebecka schaktar fram gropar och anläggningar

Vad vi dock är säkra på är att vi har tre månader av spännande arkeologi framför oss. Tidigare slutundersökningar gjorda i närheten visar att området är rikt på stenålders-, och framförallt, järnålderslämningar. Då liksom nu var området en populär plats att uppföra strukturer på. Byggnaderna var kanske inte lika väl tilltagna i storlek som vår granne IKEA. Men liksom dem har man under tidigare perioder utnyttjat platsens goda kommunikationsmöjligheter. Idag reser vi med tåg från Svågertorp över Öresundsbron till Köpenhamn och Kastrup. På 1700-talet var det via den väg som gick strax söder om utgrävningsområdet folk färdades. Denna väg finns utmärkt på en historisk karta från 1701 över Vitrie by men har antagligen anor längre tillbaka i tiden än så.

Ett av Malmös kännetecken, Hyllietornet, är väl synligt från utgrävningsplatsen

Bloggen kommer uppdateras regelbundet under hela utgrävningsperioden. Välkommen att besöka oss redan nästa vecka!