Ytterligare provtagning pågår också idag.

Maria Petersson från AU i Linköping är här för att hjälpa oss att ta prover för mikromorfologisk analys. Analysmetoden används förhållandevis lite i Sverige, till skillnad från i England och på kontinenten. Maria har berättat om metoden för oss och tillsammans med Daniel tar hon prover i ett av våra stora kulturlager.

Förhoppningsvis kan analysen bekräfta våra teorier om att lagret har använts för odling. Analysen kan även ge svar på bland annat vilka redskap som har använts, hur odlingen har varit gödslad samt vilka pollen och parasitägg som finns bevarade.