Vid östra Fyrislund har våra tre skickliga metalldetekterare på alla boplatser utfört en omfattande och systematisk detektering av hela fornlämningens yta samt hela ploglagret i skikt. Detta medför att vi lyckats samla in en stor mängd metallföremål som kan knytas till hela perioden äldre järnålder till efterreformatorisk tid.

Materialet är så omfattande att vi endast påbörjat en viss grundregistrering av materialet, men redan nu framkommer flera spännande föremål som vi kan knyta till den förhistoriska perioden på platsen.

På bilden nedan kan ni se ett litet axplock av föremål som vi tänkte bjuda er på här i sommarhettan.