I botten av en brunn låg ett fint fynd – en cirka 1 500 år gammal kam!

Den första ytan som snart har undersökts i Östra Fyrislund har innehållet gårdslämningar från romersk järnålder och folkvandringstid, det vill säga tiden från år 0 till cirka 550 e Kr. Gården har bestått av två treskeppiga långhus som delvis omgärdat ett gårdstun. Inom ytan har det också funnits två brunnar. Den första undersökte vi för ett par veckor sedan. Den var två meter djup och innehöll en hel del djurben, där vår osteolog Ola har kunnat se att det framför allt var ben från häst och får. Förmodligen har brunnen fyllts med avfall när den har sinat eller av andra orsaker tagits ur bruk.

Den andra brunnen undersökte vi den här veckan. Den var också drygt två meter djup och innehöll djurben. Men, den innehöll också ett mer ovanligt fynd. Cirka 1,5 meter ner i fyllningen i brunnen låg en kam.

Kammen är tillverkad av horn och är dekorerad. Den är tillverkad i ett stycke och har en rad med tänder. Tack vare utformning och dekor kan vi redan nu grovt datera kammen till romersk järnålder eller folkvandringstid. Det betyder att den är samtida med övriga gårdslämningar på platsen. Kammen ska nu skickas för konservering.