Vi fortsätter med metalldetekteringen och nya fynd dyker upp hela tiden. Idag hittade Iohannes ett förgyllt hänge. Hänget har en dekor som är typiskt för vendeltiden (600-700-talen) och framträder fortafarande svagt i rätt soljus.

Idag och på fredag, klockan 14.00, har vi visningar av undersökningen här i Östra Fyrislund.

Välkomna!

Idag och på fredag, klockan 14.00, har vi visningar av undersökningen här i Östra Fyrislund.
Välkomna!
Nathalie samlar in prover från kulturlager och härdar för makroanalys. Hennes preliminära resultat hitintills visar på spannmålsodling, där sädesslaget korn dominerar i materialet. Fredag idag – som vanligt har vi visning klockan 14.00. Välkomna!