Efter ett par veckors undersökning framträdde lämningarna efter det första huset i Fyrislund – och vilket hus sedan! Det har varit byggt av kraftiga stolpar som burit upp taket och haft en längd på 27 meter!

De första spåren av huset framträdde som runda mörkfärgningar i två rader. Till en början fick arkeologerna fram fyra par av sådana mörkfärgningar. Det var lämningar efter stolpar som burit upp taket. Efter lite letande dök flera parställda mörkfärgningar upp och lite regn som blötte upp den hårda leran gjorde att ytterligare par framträdde. Till slut var lämningar efter hela huset synliga. Tio par med stolpar hade burit upp takkonstruktionen, som kan ha varit av trä, vass eller strå, och huset var en gång 27 meter långt.

Som två spikraka rader framträder stolphålen, som utgör lämningar efter Hus 1. Huset var hela 27 meter långt. För att de ibland diffusa lämningarna efter stolpar ska synas har de på bilden ovan markerats med träkubbar. Fotograferat från nordväst.
Amanda undersöker stolphål i Hus 1.
Hus 1 utgjordes av tio stolppar som en gång burit upp takkonstruktionen i byggnaden. På planen har stolphålen markerats med svart färg och varje bockpar har markerats med en linje.