I samma område av boplatsen som brunnen hade grävts i, fanns också mörka jordlager. En fråga var om de här lagren var naturligt bildade eller om de hade kommit till genom mänsklig aktivitet.

För att försöka svara på frågan var Nathalie Dimc, Statens Historiska Museer, på plats och samlade in jordprover från lagret. Jordproverna flotterade hon sedan inne på labbet, för att se om de innehöll kulturpåverkade växtdelar och fröer.

Redan samma dag hade hon hunnit titta på några prover.
– Inget av de prover som jag hittills har analyserat har innehållit kulturpåverkat material, säger Nathalie. Det tyder på att lagren är naturligt bildade.

Nathalie samlar in jordprover från ett lager i den södra delen av undersökningen.
Varje prov består av 1-2 liter jord. – Det är tillräckligt för att se om det innehåller några fröer, säger Nathalie.