Nu är vi igång! Den arkeologiska undersökningen i utkanten av Uppsala har nu inletts. Under sommaren kommer tre boplatser från järnåldern att undersökas inom en totalt 40 000 kvadratmeter stor yta.

Boplatserna som vi ska undersöka ligger i mark som har odlats de senaste århundradena. Det betyder att vi för att hitta lämningarna efter gårdar och hus, först måste ta bort matjorden. Det skulle ta alldeles för lång tid att gräva det för hand, så till vår hjälp har vi grävmaskiner. Grävmaskinerna tar bort den jord som har blivit omrörd av plogen och frilägger lämningar efter de människor som bott här.

Eftersom arkeologer tidigare har gjort mindre undersökningar inom ytan har vi en god uppfattning av vad vi kommer att hitta. Gropar som man har grävt för att ta lera till byggnation och som sedan har använts för att slänga skräp i. Rester av eldstäder, med träkol och sönderbrända stenar i. En massa stolphål, där stockar stått resta för att stötta taket i olika byggnader. Kanske brunnar och förrådsgropar. Lämningar, som kommer att hjälpa oss att förstå hur människor levde här och vilken betydelse platsen hade.

De tidigare undersökningarna har visat att boplatserna har varit bebodda under sista delen av bronsålder och nästan hela järnåldern, från 700 f Kr fram till 700-talet e Kr. De äldsta lämningarna finns i södra och västra delen, där vi nu har börjat ta bort matjorden och de yngsta i den norra delen dit vi kommer om några veckor. De yngsta lämningarna ligger nära byn Norrby, som har funnits åtminstone så länge som sedan 1291.