Så var den varmaste dagen hittills till ända. Trots värmen tuffar vi på för fullt med undersökningen.

På Vaksala 299 har vi nu identifierat minst tre lägen med huslämningar, varav två verkar inrymma olika typer av långhus. Om fyndmaterialet från metalldetekteringen är till någon ledning bör det röra sig om perioden romersk järnålder till yngre järnålder (cirka Kr. f till 1000 e Kr.), då vi bland annat har olika typer av fibulor och spännen från denna period.

I morgon fredag har vi ånyo en guidad visning klockan 14:00, alla är välkomna!