I den södra delen av undersökningsområdet framträder nu den ena lämningen efter den andra. Arkeologerna har börjat undersöka båda eldstäder och spår efter hägnader.

Nu håller vi inte bara på med att gräva bort jord. Vi har också börjat undersöka de lämningar som kommer fram. Undersökningarna har börjat i den södra delen av området, där vi förväntar oss de äldsta lämningarna. Sedan tidigare undersökningar vet vi att det ska finnas spår efter boplatser från förromersk och romersk järnålder här. Området sluttar lite svagt mot söder, ned mot vad som en gång har varit fuktigare marker. Vi har redan undersökt ett tiotal eldstäder med träkol och stenar som spruckit sönder av värmen. I någon fanns lite brända djurben, men i övrigt har de inte innehållit några fynd. Djurbenen ska vår osteolog få titta på. Kanske är de rester efter en måltid.

Vi har också börjat undersöka de stolphål som har kommit fram. Ibland återstår en svag färgning där själva stolpen har stått, men ibland finns bara gropen kvar som man grävde för att ställa ner stolpen. I den här delen av området har det stått mindre stolpar eller störar. De kan vara spår efter hägnader. Kanske ville man leda djuren från gården ut mot fina betesmarker i sydost.