I fredags upptäckte Anders att en av de anonyma groparna i härdområdet är en så kallad tjärgrop, använd för framställning av tjära. Sedan tidigare är ett stort antal liknande tjärgropar undersökta i Uppsala med omnejd. Merparten av dem är daterade till romersk järnålder och folkvandringstid, det vill säga de är mer än 1500 år gamla.

Tjäran framställdes huvudsakligen av tall. Beräkningar på liknande tjärgropar visar att det har tillverkats mellan tio och hundra liter tjära vid varje bränning.

Tjära användes som för att skydda trä mot väder och vind in på 1900-talet, och var en betydande svensk exportvara åtminstone från 1600-talet och framåt. Men den senaste forskningen visar att tjärframställningen är betydligt äldre än så.

Läsa mera: I en artikel från 2007, Upplands tidiga tjärbränning. Ett uråldrigt hantverk. Diskuterar Jonas Svensson Hennius tjärbränningens utveckling över tid.