Idag påbörjar vi undersökningen av vår tredje boplats här ute i Östra fyrislund, Vaksala 298. Boplatsen ligger alldeles intill gravfältet Inhåleskullen som undersöktes av AU 2010.

Här räknar vi med att kunna fånga in de äldsta lämningarna i området, från yngre bronsålder och äldre järnålder. Det kommer att finnas intressanta möjligheter att diskutera relationen till gravfältet då det även här fanns lämningar från samma period men också fram till yngre järnålder.

Vi återkommer inom kort med lite mer information kring Vaksala 298, men så länge vill jag gärna rekommendera att läsa den spännande rapporten över undersökningen av Inhåleskullen:

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/5264

Under dagens regniga, leriga och allmänt klafsiga väder fanns flera ljuspunkter. Ett av dessa stod Axel för. Vid undersökning av ett stolphål till ett romartida hus på Vaksala 299 gjorde han en spännande upptäckt.

Stolphålet innehöll en kraftig del av en delvis bränd stolpe samt i ovankant av denna delar av minst 4 stycken kägelformade vävtyngder. Dessa bör ha hamnat i stolphålet i samband med att huset brunnit och det är tänkbart att de utgör resterna efter en vävstol som har stått i denna del av huset.

Liknande vävtyngder finns exempelvis från Trekanten i Fullerö Gamla Uppsala socken (Onsten-Molander & Wikborg 2006). Dessa påträffades också i ett stolphål till ett hus från romersk järnålder.

Vilka andra ljuspunkter som dagen bjöd på lovar vi att återkomma till inom kort.