Nu när undersökningarna i Östra Fyrislund är inne på sin tredje vecka börjar också lämningarna framträda tydligt. Inom den första ytan som undersöks ser vi nu välbevarade lämningar efter en gård från folkvandringstid.

För ungefär 1 500 år sedan, under folkvandringstid, fanns en gård inom ytan som vi nu undersöker. Gården bestod av två långhus, byggda i vinkel mot varandra så att de ramade ett gårdstun. Husen var ungefär 20 meter långa och 6-7 meter breda. De var uppbyggda av stående stolpar som har burit upp tak och väggar. Av väggstolparna återstår nästan inget, men takstolparna var stadgade med stora stenar och både stenar och avtryck av stolparna finns kvar. Ja, leran på platsen har också gjort att träsrester från själva stolpen finns bevarade i flera stolphål. Inom ytan finns även några mindre hus, som kan ha fungerat som ekonomibyggnader.

På tunet mellan husen finns lämningar efter eldstäder och gropar – här har gårdens dagliga aktiviteter som matlagning ägt rum. Flera eldstäder innehåller matrester i form av djurben. Det djurslag som man tycks ha haft mest av var får.

Flera av de takbärande stolparna i husen har haft kraftiga stenar, så kallad stenskoning, som stöd, för att stå stadigt.
Även denna stolpe har haft kraftig stenskoning. Ett avtryck av själva stolpen syns som rödfärgad jord i högra kanten av stolphålet.
Ett av de treskeppiga långhusen. De stolpar som har burit upp taket har markerats med träkubbar.

Alla eldstäder, stolphål och andra lämningar undersöks och dokumenteras. I år använder Statens Historiska Museer för första gången surfplattor, för att kunna dokumentera digitalt.