Vi har ofta vår eminenta osteolog Ola Magnell ute på grävningen och för tillfället undersöker han två intressanta kontexter med ben i.

Det rör sig om två hundskelett som ligger begravda inne i ett hus från romersk järnålder alternativt folkvandringstid. Hundarna ligger någorlunda anatomiskt korrekt placerade och minst en av dem verkar vara halshuggen eller har fått nacken knäckt.

Vi kan naturligtvis inte vara helt säkra på att hundarna tillhör huset då de ligger nedgrävda i undergrunden och inte i något av husets stolphål. Att de två hundarna skulle vara från en senare tid känns dock för tillfället som mindre sannolikt.

Åtminstone en av hundarna är vuxen men verkar vara av det mindre slaget. Redan under förhistorien verkar alltså hunden alltmer gå mot mindre storlekar och kanske mer specialiserade användningsområden i jakten, men kanske likaväl också som sällskapsdjur.

Ola och Amanda studerar en av hundskeletten lite närmre.
Ytan där en av hundskeletten påträffades. Det större stenskodda stolphålet till vänster om Ola ligger i husets gavelparti.