Våra tre vrak i gamla masthamnen är nu uppe och dokumentationen pågår för fullt. Här på bloggen har vi tidigare visat hur vi gör med båtarna när vi är i fält, men vad händer nu? Följ med oss på en liten genomgång. 

Vrakdelarna har nu flyttats till en lokal på Ringön där vi fortsätter vår dokumentation. Allt trä tvättades i fält, och nu arbetar vi med laserskanning och annotering av 3D-modeller. Trät måste hållas fuktigt för att inte förstöras, och nu har våra båtar fått egna bassänger.

De färdigtvättade vrakdelarna, som plankor och stockar, lagras i vatten i bassänger. Här inväntar de laserskanning. Foto Arkeologerna
Bassängerna hålls rena och rengörs regelbundet. De finns utomhus under tak, men en blåsig dag flyger det ner smuts och damm i vattnet. Foto Arkeologerna
Trät ligger och väntar när vi rengör bassängerna. Foto Arkeologerna
Förstäven till vårt första vrak är på väg till skanning. Foto Arkeologerna
Här skannas en planka med handskanner, och efter skanning skapas 3D-modeller. Trät behåller vi i lokalen till annoteringen är gjord. Foto Arkeologerna
Annotering av 3D-modell. Annoteringen innebär att en av våra marinarkeologer granskar 3D-modellen och märker ut var till exempel spikhål och verktygsspår finns. Trät bevaras inte efter annoteringen. Foto Arkeologerna
Här har vi fått besök av några som tycker bassängerna är väldigt trevliga. Foto Arkeologerna

Läs mer om masthamnsvraken i blogginläggen Vraken under Packhusplatsen och En dag i Masthamnen.