Kronans Masthamn grävdes på 1600-talet, byggdes om på 1700-talet och fylldes igen på 1800-talet. I nästan 400 år har Stora Bommen varit ett inlopp till Stora Hamnkanalen från Göta älv. Precis innanför befästningsmurarna skapades en masthamn mellan Stora Hamnkanalen och Kvarnberget. Nu har arkeologerna grävt fram gamla kajmurar, tullområdet och flera båtvrak i det som en gång var Masthamnen.