Intill Masthamnens västra kaj har vi hittat ytterligare två vrak. Vraken har nu grävts fram, och dokumentationen pågår för fullt.

Vi är nu uppe i åtta vrak, och de nya vraken har fått arbetsnamnen vrak 7 och 8. Båda vraken är välbevarade, även om fören på vrak 7 har fallit ut och aktern på vrak 8 delvis saknas. Vraken ligger i den yngsta delen av hamnen, så vi tänker oss att vraken är från första halvan av 1800-talet.  

Överst till vänster ser vi vrak 7, fören ligger till vänster. Vrak 8 har fören åt höger. I vrak 8 syns de två tofterna (sittbrädorna) i både fören och aktern. Foto Arkeologerna

Vrak 7, som är det större av de tvåvar ett enkelt byggt lastfartyg utan däck (golvet överst i fartyget). Fartyget är byggt i så kallad klinkteknik, och vi kan se att det har varit ett segelfartyg med lastutrymme. Relingen är kraftig vilket har varit bra vid lastning och lossning av gods. Fartyget har troligen inte använts för längre transporter, kanske har det forslat varor mellan större djupgående fartyg som inte kunnat angöra Masthamnen?

Vrak 8 var en mindre båtoch precis som vrak 7 var båten enkelt byggd utan däck. Troligen har båten både kunnat seglas och ros. Vi tror oss se att man har använt virke som blivit över vid byggnation av andra större fartyg. Vi vet inte säkert vad vrak 8 har använts till, men i nuläget funderar vi på om den fungerat som kanalbåt.

Här öser vi vatten ur vrak 7. Trät vi ser är innergarneringen som utgjorde golvet och väggarna i fartygets lastutrymme. Foto Arkeologerna
Vi vattnar trät regelbundet så det håller sig fuktigt. Varje trädel märks ut med numrerade öronbrickor. Foto Arkeologerna
Såhär ser de nya vraken ut ovanifrån. Vrak 7 till vänster och vrak 8 till höger. Ortofoto från 3D-modell: Anders Gutehall

Våra åtta vrak har alla haft olika funktion och utseende, och Göteborgs roll som en viktig sjöfartsstad mellan 1600- och 1800-talet blir allt tydligare. Håll utkik på bloggen, mer information kommer inom kort.