En tallrik, en välbevarad kabyss och olika vardagsföremål. Flera ytterligare vrak har hittats under utgrävningarna i gamla Masthamnen i centrala Göteborg. Följ med marinarkeolog Dana Dalicsek när han visar runt på en båt från tidigt 1800-tal som bevarades i leran.

Tidigare har båtar som troligen är byggda på 1600–1700-talet och lämnades på hamnens botten, tagits upp.