En arkeologisk undersökning av området vid Masthamnen och Kvarnberget påbörjades under våren 2019. Under utgrävningen hittades tre båtvrak som troligen dateras till 1600–1700-tal och rester av befästningsmurar och hamnmurar.

Läs mer på uppdragssidan