En arkeologisk undersökning av området vid Masthamnen och Kvarnberget påbörjades under våren 2019. Under utgrävningen har flera båtvrak, som troligen dateras till 1600–1800-tal, och rester av befästningsmurar och hamnmurar, hittats.

Läs mer på uppdragssidan