Tre vrak från gamla masthamnen är uppe ur jorden, och laserskanningen av vrakdelarna är nästan klar. Nu har marinarkeologerna dock fått annat att göra – vi har nämligen fått fram tre nya vrak.

De nya vraken grävs nu fram, och dokumentationen i fält är i full gång. Våra tidigare vrak kom i en del av gamla masthamnen som fylldes igen någon gång runt 1740-talet, de nya vraken kommer i en yngre del av masthamnen som inte fylldes igen förrän på 1800-talet. De nya vraken är därför något yngre, någon klar datering har vi däremot inte än. Fina föremål som mynt och keramikgods har kommit både i och under vraken.

Såhär kan det se ut i fält, och här ser vi en del av en klinkerbyggd båt. Två av våra nya vrak är klinkerbyggda mindre båtar, ca 5 respektive 10 meter långa. Båtarna kan ha använts med både åror och segel. Foto Arkeologerna
Här ser vi en klinkerbyggd båt av nordisk typ, troligen såg våra två klinkerbyggda båtar ut ungefär såhär. Foto Daniel Dalicsek
Inuti ett av de klinkerbyggda båtvraken låg en del av en blyglaserad keramikskål. Foto Daniel Dalicsek
Flera mynt har också kommit i anslutning till båtarna, här ser vi ett fint schillingmynt. Foto Arkeologerna
Vårt tredje vrak ser ut att ha liknat båten på bild. Det ser ut som ett typiskt sydskandinaviskt lastfartyg från 1800 och tidigt 1900-tal. Det är troligt att båten har seglats och haft en eller två master. Foto Daniel Dalicsek

För mer information om hur det marinarkeologiska fältarbetet ser ut, se här och här.