Pistolkulor har hittats de senaste dagarna när vi gräver oss ner genom slottsvallen. Är det spår från det blodiga Kalmarkriget 1611?

Nu har vi grävt oss ner som mest ca 3 meter i Norra slottsvallen men vi måste ner ytterligare ett par tre meter för att den inre vallmuren skall kunna förstärkas med en ny stödmur. Vi kan se att flera av murarna har kraftiga sättningar och skador efter händelser under sent 1500-tal och 1600-tal. Om några dagar hoppas vi ha kommit fram till en rimlig tolkning av bebyggelseförloppet!

Bland myntfynden märks ännu ett mynt från Lübeck. Det är ett centimeterstort kopparmynt, en s k scherf (scharf), som präglats i den gamla tyska hansestaden år 1570. Myntsorten präglades i flera olika tyska städer (med respektive stadsvapen på ena sidan) och motsvarade ungefär en halv pfennig.

Vi gör också ytterligare projektilfynd i slottsvallen. De senaste dagarna har vi hittat många pistolkulor. Pistoler användes vid närstrider eftersom träffsäkerheten var svag på längre håll. Fynd av pistolkulor kan därför användas för att kartlägga stormningar och/eller utfall från slottet.

En kula i bly (bild), avlossad från en mindre kanon är intressant. Kulan är deformerad på ena sidan. Blykulor med anslagsskador kan berätta om tillfälliga, idag försvunna, befästningsverk. Kulorna deformeras på olika, karaktäristiska sätt, beroende på om de träffar, sten, jord, trä eller kroppar. Kanske är den ännu en dramatisk erinran om de blodiga striderna i samband med Kalmarkriget 1611?

Någon gång för kanske 400 år sedan sköts den här kanonkulan iväg.