I sista bloggen om ”Sodanissens tomt” vill vi visa en 3D-modell av husgrunden vi undersökte. Med hjälp av denna kan vi visa hur husgrunden såg ut strax efter att den schaktades fram och stenläggningarna framträdde. Modellen är sammanställd av nära tusen fotografier som tagits från olika håll och höjd. Metoden kallas för fotogrammetri. Genom att peka på modellen och ”gripa tag” i bilden kan du vrida och vända på den och se den från olika vinklar. Siffrorna i modellen  hänvisar till ingången (1), spisröset (2) och till en sekundär utvidgning som eventuellt har fungerat som förråd (3). (Foton Fredrik Strandmark, modell Amanda Jeppsson)

Undersökningsrapporten är nu så gott som klar och kommer att publiceras under våren 2022 med titeln ”Sodanissens tomt – backstugan Bräkentorp utanför Ramnäs by”.

Håll utkik på vår hemsida för att läsa om våra spännande resultat när den är klar!

In english: In 2021 an excavation took place at Bräkentorp, a croft site outside the village Ramnäs, in Småland, southern Sweden. A partially buried house foundation was excavated. The house was about 5 x 12 meters and used by landless subaltern people during 1865-1930. The building had three rooms with stone paving, and a stove cairn. It also had a small expanded part, probably used as a store room. Photographed by Fredrik Strandmark. Model by Amanda Jeppsson.