Längs med de klippiga, branta stränderna vid Bråvikens norra strand har människor levt i tusentals år. Här finns sandiga sluttningar där det var attraktivt för människor att bo.

I Torsviken utanför Krokek undersöker vi augusti 2018 en sådan sandig sluttning. Tidigare har vi hittat spår efter stenåldersmänniskorna i området och platsen kan ha varit bebodd redan för 8 000 år sedan.

Läs mer om projektet på uppdragssidan