Undersökningen i Torsviken går vidare och vi jobbar fortfarande med två huvudsakliga områden: en slagplats nära den forna strandkanten och en yta ca 10-15 meter högre upp som möjligtvis kan innehålla ett hus eller en hydda.

Vi har ännu inte fått någon klarhet i husets vara eller icke vara. Vi ser däremot att det har funnits en slagplats också i det här området. De båda slagplatserna innehåller stora mängder kvarts, men slagplatsen intill det presumtiva huset innehåller också ett stort grönstensmaterial samt brända ben.

Benen är intressanta eftersom de kan berätta för oss vad man jagade, fiskade och åt. Grönsten användes för att tillverka yxor. Man utgick då från ett större stycke grönsten som man sakta men säkert arbetade ner till en yxform. På slutet slipades yxan med hjälp av en slipsten så den fick en mer eller mindre jämn yta och en vass egg.

Yxorna verkar inte ha blivit kvar på den här platsen i någon större utsträckning, de har plockats med och använts på andra ställen. I torsdags hittade vi i alla fall en liten mejsel som är ungefär som en grönstensyxa fast smalare och mindre.

En mejsel i grönsten.
De brända benen är gulvita och fragmentariska, men innehåller en hel del information ändå. De kommer analyseras och artbestämmas i den mån det är möjligt.
Grönstensavslag. Det material som blir över när man tillverkar en yxa.