Bilden visar undersökningsområdet under pågående schaktning. Strax nedanför eken till vänster i bild stod vattnet (Bråviken) ca 6000-7000 år f.Kr, ca 50 meter över nuvarande havsnivå.

Sedan en vecka är undersökningen av stenåldersboplatsen vid Torsviken utanför Krokek igång. Förra veckan schaktade vi upp grävytan med hjälp av en grävmaskin. Nu ligger smaskiga kulturlager blottade och väntar på att undersökas mer noggrant.

Lotta gräver rutor strax ovanför den forna strandkanten.

Vi tar nu vid där förundersökningen slutade i våras. Bland annat kunde vi då identifiera ett mycket fyndrikt område bara några meter från den dåtida strandkanten. Efter endast två dagars grävning kan vi bekräfta det vi trodde redan då: att detta är en slagplats där dåtidens invånare tillverkade olika redskap i sten och sannolikt använde dem också. Nu jobbar vi vidare med att samla in fynden från slagplatsen för att senare kunna analysera dem.

Bilden visar ett urval av alla fynd som hittills hittats på slagplatsen. Majoriteten är av kvarts och är avfall från redskapstillverkning. Högst upp till höger i bild ligger två knackstenar som använts till att bearbeta stenmaterialet. Längst ner till vänster ligger ett mikrospån i kambrisk flinta, ett ovanligt råmaterial på den här platsen.

Vi jobbar också vidare med ett område där vi efter förundersökningen tror att det kan ha stått ett hus eller en hydda. Området innehöll stolphål och en hel del fynd. Ytterligare något stolphål och en härd har framkommit under dessa dagar. Återstår att se om också denna teori håller för närmare granskning. Uppdateringar följer.       

Längst ner till höger i bild syns den yta som eventuellt kan innehålla ett hus eller en hydda. Mitt på den grävda ytan syns resterna av en härd.