Ann hittade kanske den snyggaste slipstenen hittills och demonstrerar här hur det kunde sett ut när man slipade till en trindyxa. Som ni kan se så blir både slipstenen och yxan snyggt polerade av behandlingen. Sandstenen som man använde som slipstenar hämtade man förmodligen i Lemunda, en bit utanför Motala.

A really good looking grindstone! It’s made of sandstone and was probably collected from Lemunda just outside Motala.

Arkeologer på grönbete…

Igår tog vi lite paus från grävandet och åkte och besökte våra kollegor Roger Wikell och Mattias Pettersson som undersöker en gravhög från yngre järnålder i Tyresta nationalpark.

Fint, men vad är det för något?

Många av de fynd som vi arkeologer hittar är ofta väldigt fragmentariska. Här i Motala har vi haft tur på det sättet att vi har haft chansen att många gånger hitta nästan kompletta föremål. Ibland dyker det dock upp fynd som skapar huvudbry, till exempel det här lilla fintandade benfragmentet som Anders hittade förra veckan. Det har vandrat laget runt och åsikterna går isär om vad det kan vara för något, vad tror ni?

Nice, but what is it?

Anders found this worked bone fragment last week and we’re not quite sure what it is. Suggestions anyone?

Sent igår hittade vi ett skifferverktyg, en drygt 13 cm lång kniv. Ytterligare två hela skifferknivar hittades 2003, vilket gör fyndet till den tredje i sällskapet! Vi har dessutom hittat ett antal fragment, varav ett tidigare i år, vilket tyder på att redskapet var välkänt på boplatsen. Skifferknivarna är eneggade och har troligen använts till att flå större djur som sälar, kronhjort och rådjur.

Yesterday we found a slate knife. Another two whole knifes were found 2003. We have also found a number of fragments which indicates that the knifes were well-known objects at the settlement. They were used to skin large animals such as seal and deer.

Kulturutbyte

Idag var vi och besökte arkeologerna på Stiftelsen Kulturmiljövård som just nu gräver mitt emot oss på andra sidan av Göta kanal.

Goddag yxhuvud! I morse påträffades denna lilla läckerbit. Det är en trindyxa modell liten men som är helslipad, ett karaktärsdrag för många av Motalas mindre yxor. Observera den asymmetriskt slipade eggen (vilket tyder på en mesolitisk datering) och att änden på yxan är knackad.

Goddag yxhuvud!
I morse påträffades denna lilla läckerbit. Det är en trindyxa modell liten men som är helslipad, ett karaktärsdrag för många av Motalas mindre yxor. Observera den asymmetriskt slipade eggen (vilket tyder på en mesolitisk datering) och att änden på yxan är knackad.
Igår dök denna kniv upp i rutan. Kan vara från gästistid. Förslag till datering tas varmt emot.

Vi avslutar dagen med ett ”finfynd”, en tvärpil i sydskandinavisk flinta. Tvärpilarna förekommer under både äldre- och yngre stenåldern och har använts vid jakt. Lägg märke till de vackra retuscheringarna längst sidorna av pilen som har gjort den lättare att fästa i pilskaftet. Det här är långt från den första tvärpilen vi har hittat, men absolut ett av de finare exemplaren.

Transverse arrow head made of flint.

De flesta fynd vi hittar kommer i jordmassor som är omrörda. Tegel ligger blandat med kvarts- och flintmaterial. Ibland stöter vi dock på anläggningar, dvs. gropar, härdar och andra lämningar som är resultat av aktivitet på boplatsen. Förra veckans skifferknivfynd kom i en stor grop under en stenpackning tillsammans med lite andra fynd: brända ben, en knacksten och kvartsavslag. Vi väntar på att osteologisk expertis ska kolla på benen för att avgöra om de är från människa eller ej, om det är det kan det vara en grav vi hittat mitt på boplatsen!

Liten men naggande god…

Finfredag medför såklart även finfredagsfynd. Det här lilla ljusterfragmentet hittade jag i min första sållomgång imorse. Det, tillsammans med anläggningar så som en härd och flera stolphål, skvallrar om att vi är på väg in i en lovande kontext. Fortsättning följer…

These precious things…
A tiny leister fragment that we found this morning.

Stiltje…

Just nu är det lite stiltje här på grävningen, de flesta har gått på semester och vi är bara några tappra själar som jobbar den här veckan. Om det är låg fart i schaktet så är det däremot full fart i kontorsbaracken då vi numera har blivit med 4G!

Så här ska det se ut!

Ett riktigt tydligt, stenskott stolphål som vi undersökte i morse. På bilden är det snittat i profil och det gör vi för att kunna dokumentera det. Stolphålet hör till den kontext som vi tror att vi befinner oss i just nu. Med lite tur så kanske det kan bli ett hus till slut?

A post-hole that we excavated this morning.

Spåren av en boplats…

I kulturlagren uppe på land så är det ovanligt med kompletta föremål och det mesta vi hittar är fragment. Här är lite av dagens skörd i sållet, från vänster: fragment av slipsten, fragment av grönstensyxa, bipolärt kvartsavslag, mikrospån av kambrisk flinta och spån av kvarts.

Some of today’s finds, from left to right: fragment of a grindstone, fragment of a greenstone axe, quartz flake (bipolar technique), cambrian flint microblade, quartz blade.

Inom arkeologin pratas det ofta om inne kontra ute men även om lokaler och kontexter beroende på artefakters placering på utgrävningsområdet. Igår gick vi rakt in i en ny kontext/lokal varav denna skrapa i kvarts utgjorde ett av fynden.

Within archaeology there is often talk about inside, outside, locations and context in the excavation area, depending on the location of monument and artifacts. Yesterday we went straight into a new context and the scraper made from quartz is one of the many discoveries that we made.

In der Archäologie diskutiert man oft drinnen und draussen, Platz und Zusammenhang/Kontext, in Bezug auf hinterlassenschaften und Artefakte auf der Ausgrabungsfläche. Wir sind auf eine Schicht gestossen welche von menschlichen Besiedlung zeugt. Artefakte wie zum Beispiel dieser Quarzkratzer traten aus Tageslicht.

Tandtricket!

Ibland är det svårt att skilja på sten och ben. Då kan man testa och slå föremålet mot tänderna. Sten känns hårt och klingar lite mot emaljen.
Det här var däremot inte så svårt att se att det var ett riktigt stort avslag av svart porfyr som kom i stolphålet. Kanske har det använts som klyvare när man delar större ben.

Large flake of black porphyrite (platform technique).