Besök från länsstyrelsen och Trafikverket.

Idag gästades grävningen av representanter från länsstyrelsen och Trafikverket.