Fynd från en typisk ruta. Från vänster: Ett mellanfotsben från kronhjort och en tand, brända och obrända hasselnötsskal, blandat slaget stenmaterial, vanligast är kvarts och kvartsit men det förekommer även andra bergarter. Med på bilden är även del av en knacksten.

Enhelt vanlig dag i schaktet. 

Knacksten i röd porfyr. Användes vid tillverkning av yxor.

A hammerstone made of red porphyry

”Här pågår vetenskap”, konstaterade Patrik Gustafsson från Sörmlands museum när han besökte oss igår. Med en lupp som förstorar 30 gånger granskades den benspets som Hanna hittat. Efter livliga diskussioner konstaterades att det verkligen sitter kvartsspån i den. 

Förberedelser inför sommarens visningar. Vi börjar i morgon, tisdag 17/5, med skolvisningar och på torsdag, 19/5, drar visningarna för allmänheten igång.

Linus, Jimmy och Nicklas jobbar på i sålltältet.

Dagens fyndskörd. Från vänster: Del av harpun, slipad horntagg och ljusterspets.

Vi bygger etableringen väster om järnvägen – bodar, redskapscontainer, dass och sålltält.

Benspets in situ i leran. Fiskenätsverktyg?