Ljuster med massor av streck, nerslipad arbetsprototyp eller?

Linus lyfte på en störning och hittade en tångedel till ett ljuster!

Våra vetenskapliga experter kvartärgeologen Jonas Bergman och paleoekologen Håkan Ranheden är på besök idag och imorgon. Här tittar de på Sediment tillsammans med Fredrik Molin och Linus Hagberg.

Snart är sista arbetsdagen klar i Motala, denna gången. Jag har bara kvar att tacka för mig och önska alla trevliga kollegor en bra sommar. Hanna Gudmundsdottir

Just nu grävs det upp mycket yngre material. Vi kallar det gärna för störningar, men ibland kan man hitta nåt fint även bland dessa.

Jonas Bergman och Håkan Ranheden är på plats även idag för att fortsätta arbetet. Här i diskussion med Sara Gummesson. 

Allt är inte bara ljusterschmuster, vi har en del fina stenar också. Här ett fint exemplar av en knacksten.
We have a lot of hammerstones here in Motala, this is a very nice example! A small polished axe

Andreas studerar slagg från undersökningarna på västra sidan av järnvägen och delar med sig av sina visdomar. 

Hel ljusterspets tillverkad av ben från älg