Rikligt med fynd redan från början

Vi började utgrävningarna snett nedanför den nya järnvägsbron. På några få timmar fick vi fram ett brett fyndmaterial från äldre stenålder – avslag i kvarts och flinta, bensplitter (ev från benhantverk), fiskkotor, fragment av bennålar och en knacksten. Vi undersöker en central del av boplatsen.

Emelie vann priset för säsongens första fynd av stenyxa. Ett fragment av en slipad trindyxa i grönsten. Grattis! Hon har också hittat slipstensfragmentet på bilden medan Ann plockade knackstenen/morteln(?) i röd granit.

Premiär för ny Podd!!!

Idag sjösätter vi poddradioprogrammet Arkeologi vid Motala ström i vilket Linus Hagberg och Emelie Sunding ger sina perspektiv på de arkeologiska undersökningarna i Motala. De berättar om fynd och upptäckter men framförallt summerar de personliga erfarenheter och iakttagelser från de senaste årens fältarbete, det vill säga ”det som aldrig hamnar på museum”. Programmet läggs ut varje fredag på projektets hemsida från vilken du kan ladda ner det.

Skicka gärna frågor till Linus och Emelie om det är något särskilt du vill att de ska prata om.

Besök av ”konkurrenten” 

I fredags lanserade vi poddradioprogrammet ”Arkeologi vid Motala ström”. Idag var Vetenskapsradion Historia (SR P1) på besök. Tobias Svanelid gjorde en uppföljning på det program om undersökningarna i Motala som sändes år 2010. Han intervjuade oss men också Stiftelsen Kulturmiljövård som kommit igång med årets undersökningar vid Kanaljorden.

Programmet sänds på torsdag kl 13.35.

”Nu är vi på banan – en riktig snygging!” Fredriks ansikte pryds nu av ett stort leende efter att ha vaskat fram denna handtagskärna i ultramylonit.

Fredrik just found a handle-core in mylonitic quartz!

”We have a winner!” ropar Fredrik från sållet och vi förstår alla vad som hänt – årets första ljusterspets har precis hittats! Grattis Fredrik, vi andra får erkänna oss besegrade..

Fredrik just found this years first leister point!

”Bättre än kvarts!”

De yngre tidsperioderna gör sig ibland påminda bland alla fynd av kvarts och flinta. Jimmy hittade det här remändesbeslaget under förmiddagen vilket sannolikt ska dateras till tidig medeltid, 1100-1200-tal. Vad tror ni om dekoren? Några tankar om vad den föreställer?

Vi samlades självklart kring radion idag då Vetenskapsradion Historia sände programmet om stenåldern i Motala!

Yxfynd #2

Under eftermiddagen var KM:s vänförening på besök. Anders visar det yxfragment som han hittade tidigare under dagen för den intresserade gruppen. Det är en liten helslipad grönstensyxa. En typ av yxa som är vanlig här i Motala.

Måndagsmorgon – möten under järnvägsbron

Vi samlas kring ”blobben”, dvs avfallsgropen/det försänkta hyddgolvet, och diskuterar det fortsatta arbetet. Hur samlar vi på bästa sätt in data för att kunna besvara de frågor som vi vill bearbeta i ett senare skede?

I bakgrunden syns STENAB:s personal som samlats för att gå sitt arbete med att färdigställa markarbetena kring bron.

Myntfynd

Idag återvände Sara till undersökningen och ganska omgående hittade hon detta myntfragment. Ni får gärna hjälpa oss att datera fyndet. Ännu så länge är vi själva osäkra men det är sannolikt från medeltid. Sedan tidigare har vi hittat flera medeltida myntfynd på platsen av vilka de äldsta dateras till andra hälften av 1200-talet.

”Säg inget till medeltidarna…”

För några minuter sedan hittade Peter den här armborstpilspetsen. Månne är det en rest från Daniel Rantzaus härjningar söder om Motala ström på 1560-talet?

Gotländsk örtug?

Vi har bollat gårdagens myntfynd mot numismatisk expertis och troligen är det ”en gote”, dvs en gotländs örtug från 1300-talets senare hälft, eller tidigt 1400-tal. Det är präglat i Visby men typen är vanlig i sydöstra Sverige under senmedeltiden. I litteraturen har myntet beteckningen LL XXXV.

Vi tackar Henrik för info!

”Jag vill bli jättelerig”

På förmiddagen fick vi hjälp av en åk. 3:a från Södra skolan. De grävde i kulturlagret och hittade kvarts, flinta och benfragment från stenåldersboplatsen.

”Blobben” levererar!

Även under mesolitikum smyckade man sig. Under förmiddagen hittade undertecknad denna lilla benpärla, som är den sjätte pärlan som hittats här vid Motala ström – hittills …

This morning Emelie found a small bone bead!

Podden återkommer nästa vecka!

Arkeologer har blicken riktad mot marken

Idag schaktar vi i anslutning till den södra gravgruppen som hittades förra året, för att ta reda på om det finns ytterligare stenåldersbegravningar i området. Av en händelse råkade undertecknad släntra förbi grävmaskinen och sparkade lite i matjorden. Men oj… Alldeles intill Blundstonekängorna låg dagens yxa nr:2.

Vecka 21 har knappt börjat och Ann visar var skåpet ska stå!

Den här trindyxan av diabas hittades på förmiddagen i ett område med stolphål (en husgavel månne?) fyra meter från Motala ströms forna strandkant. Hur toppar vi det här?

Födelsedag 

Idag för ett år sedan lade vi upp filmen ”Här har aldrig varit tomt…” på YouTube. Efter bara några dagar hade den visats 500 gånger. Tyvärr tvingades vi att flytta filmen till en ny YouTube-adress. Sedan dess har filmen startats ytterligare nästan 9500 gånger. Det ger sammanlagt 10 000 visningar på ett år. Inte illa, eller hur?

Intill strandkanten undersöker Ann just nu flera stolphål som verkar utgöra någon form av stolpstruktur. Ännu är vi inte helt säkra på vilken typ av konstruktion det rör sig om, men det lutar åt ett mindre hus/hydda. De gula pinnarna på bilden sitter alla i varsitt stolphål och just dessa utgör den ena gaveln på denna konstruktion. Fortsättning följer…

Grav #007

Som vi berättade i förra veckan schaktade vi intill det område där förra årets gravar hittades, och förväntningarna på att hitta fler i anslutning till dessa har varit höga! Så i slutet av förra veckan dök så årets första grav upp, den sjunde i ordningen. Likt sina föregångare var även denna ganska illa bevarad, kvar fanns bara ett lårben och ett språngben(fotben). Vår osteolog Sara undersöker här varsamt de nedgrävda benen.

Ett kärt återseende!

Det tog ett tag, men nu har Jimmys änder äntligen hittat hem.