Snabb skiss över hur ljusterspetsarna använts. Genom att fästa dem på en pinne kunde man med hjälp av de hullingförsedda spetsarna fånga fisken.
Ilustration of how the leisterpoints have been used. Attached to a stick the fluked bonepointes were used for fishing alongside the shores of Motala river.

Ljuster med tångedel in situ. Med in situ menas att föremålet hittats på plats, där det legat sedan det hamnade i strömmen för ca 7000 år sedan.

Under morgonen fyndade Linus en riktigt fin, slipad yxa i leran!

Vad plockar Ann upp ur leran, om inte en hel benspets!
Ann found a bonepoint, without any visible damages!

Träklubba hittad i tre delar. Skaftet och handtaget är tydligt bearbetade. Vad kan ha klubbats med denna tro?

A club made of wood! The shaft and handle are finely carved. We have never heard of a find like this, have you?

Vi firar dem som hittat träklubban med fyndhjälm och fyndtårta