En glad och stolt Gustav hittade idag sitt första ljuster. Som de flesta ljuster vi hittar är detta inte helt. Som ni ser på bilden har Gustav hittat tångedelen och spetsen, mittendelen saknas dock.

Under dagen har Fredrik, tillsammans med vår grävmaskinist, schaktat upp nya spännande ytor längs strömmen.

I veckan har vi haft portugisiskt finbesök. Rita, som nyligen påbörjat sin doktorandtjänst vid Uppsala universitet i ämnet ”Death in the mesolithic”, ville gärna lyfta lite lera och få ett smakprov av det mesolitiska Motala.

Glasspaus! Inte många ställen har öppet än men till sist hittade vi ett café vid Stora torget. Mmmm…

“I was right!” Kjel Knutsson (Uppsala University) about the unique quarts slotted bone point from Motala. Kjel and Helena Knutsson visited us today.

Martin Wanngård fortsätter med filmprojektet om platsen och utgrävningarna.

Skärvor (däribland en hank) från kannor av stengods. I dessa importerdes vin från Tyskland under senare delen av medeltiden. Föremål som hittats väster om järnvägen.

Dokumentationen är en viktig del av en arkeologisk undersökning. Här mäter Ann in en stenpackning som vi först rensat fram i plan. Kanske har man använt dessa stenar för att stå på när man ljustrat fisk i strömmen?

Veckan börjar bra med fynd av en benspets. Den liknar delvis en fågelpil med en hartsfylld skåra på en långsidan, men varför bara på ena sidan? Är det en fågelpil? Fiskeredskap? Skalperingskniv?